De ecologische voetafdruk (EV) van je maaltijd

Wil je een maaltijd met een lage milieu-impact, dan spelen verschillende factoren een rol: het energieverbruik, het waterverbruik, het grondgebruik, de verontreiniging bij de productie (bijv. pesticiden). De ecologische voetafdruk belicht verschillende milieufactoren en vormt een mooie aanvulling bij de watervoetafdruk.

De ecologische voetafdruk van je maaltijd

Om de milieu-impact van onze voeding in beeld te brengen, is niet alleen het waterverbruik belangrijk. Een andere factor die sterk doorweegt in de ecologische balans is het energieverbruik dat gepaard gaat met de groei, de productie, het bewaren en het transport van onze voeding. In de ecologische voetafdruk zitten milieuparameters zoals energieverbruik (fossiele brandstoffen), landgebruik en gebruik van biomassa (hernieuwbare materialen) inbegrepen. Via de ‘waterfoodprint’ zie je meteen hoeveel de ecologische voetafdruk (EV) bedraagt van elk product of van je maaltijd in zijn geheel.
Houd rekening met beide indicatoren als je een ecologische keuze wilt maken.

Lees meer over de ecologische voetafdruk in de brochure.